“Prijateljstvo svima odlično stoji”- Pink Shirt Day 2019.

0
427

“Prijateljstvo svima odlično stoji” slogan je pod kojim je 27.2.2019. godine, četvrti put obilježen Međunarodni dan prevencije vršnjačkog nasilja “Dan ružičastih majica” (Pink Shirt Day) u više od 150 škola i 25 gradova u BiH.

U sklopu obilježavanja ovog dana u saradnji sa organizacijom World Vision produciran je film “Vrijedni pažnje”, koji tematizira problem zanemarivanja djece, kao oblika nasilja nad djecom, koje je prepoznato kao uzrok drugih oblika nasilja nad djecom, uključujući i međuvršnjačko nasilje u školama.

VIDEO

Udruženje Kap je ovog dana pokrenulo besplatnu pravnu pomoć djeci i mladima koji trpe nasilje u školama. Projekt privremene besplatne pravne provodi se zahvaljujući podršci Ambasade Australije u Bosni i Hercegovini.