Primjena zakona o zaštiti osoba koje prijavljuju korupciju u zdravstvu u BiH

0
795

Prema Indeksu percepcije korupcije, istraživanju Transparency Internationala, zdravstvo u BiH je jedno od najkorumpiranijih, a u bh. pravosuđu nema prijavljenih slučajeva korupcije u zdravstvu.

Tim povodom Udruženje Kap i Stop mobbing su održali niz radionica i treniga sa predstavnicima NVO sektora, zdravstvenim radicima, predstavnicima pravosuđa i policije u Sarajevu, Zenici, Tuzli i Mostaru pod nazivom “Primjena zakona o zaštiti osoba koje prijavljuju korupciju u zdravstvenom sustavu u BiH”.

Nakon razgovora i razmjene iskustava s terena, zaključeno je da prijavitelji korupcije nemaju nikakvu zaštitu jer kada prijave korupciju, trpe mobbing na poslu i progon sistema. Prijavitelji korupcije nisu motivirani da prijave korupciju zbog čega ovakvo staje dopriosi da zdravstvo i pravosuđe izgubie svoj kredibilitet.

I u anketi koju su dva udruženja provela se potvrđuje da veliki procenat pacijenata, čak oko 80 posto njih, daju mito prilikom posjeta liječnicima, ali to nisu spremni prijaviti jer ne vjeruju sistem zaštite.

Predsjednica Udruženja građana Stop mobbing Anica Ramić koja je ujedno i zdravstveni djelatnik i koja je prva prijavila korupciju u zdravstvu u Trebinju, kaže kako je automatski doživjela mobbing na poslu te četiri godine bila na sudu.

– Nakon svega kao i pacijent i zdravstveni radnik ne mogu da gledam šta se sve radi u zdravstvu. Ljude treba ohrabriti da prijave korupciju jer kada su ljudski životi u pitanju onda se te greške ne mogu praštati – poručila je ona.

Nakon serije sastanaka i radionica sa građanima i pacijentima, u Mostaru je održan okrugli stol o primjeni zakona o zaštiti osoba koje prijavljuju korupciju u zdravstvenom sustavu u BiH na kojem je, pored ostalog zaključeno, da je potrebno što prije:

– Donijeti zasebni Zakon o obavezama i odgovornostima pacijenata u RS.
– Usvojiti Zakon o zaštiti uzbunjivača u FBiH.
– Omogućiti efikasnu primjenu Zakona o javnim nabavkama u svim institucijama zdravstva.
– Uspostaviti mehanizme u pravosuđu koji potiču i motiviraju prijavljivanje korupcije kao efikasne mehanizme zaštite prijavitelja korupcije.

Ovaj projekat je realiziran uz podršku Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH i Vlade Švicarske tokom 2021. godine.