Održan forum građana na kojem je prezentovano istraživanje o pravima pacijenata na uvid u zdravstvene kartone

0
46

28.7.2023. – U Trebinju je danas održan forum građana tokom kojeg je prezentovano istraživanje o pravima pacijenata na uvid u zdravstvene kartone u zdravstvenim ustanovama u BiH.

istraživanje je provelo udruženje građana Stop mobbing u saradnji sa antikorupcijskom zdravstvenom mrežom nevladinih organizacija iz BiH “MAAC”, koji realizuju projekat „Borba protiv korupcije počije od tebe”.

“Ovim projektom želimo ukazati na korupciju u zdravstvu davanjem lažnih dijagnoza u zdravstvenim kartonima pacijenata i insistiramo na odgovornosti nadležnih institucija. Ovom problematikom se otvara tema neetičnog rada ljekara u cilju vlastite koristi u saradnji sa farmacijom. Priče pacijenata o ovoj temi su potpuno neispričane iako ovakvi slučajevi pokazuju da korupcija u zdravstvu direktno ugrožava zdravlje i živote pacijenata”, rekla je Anica Ramić predsjednica udruženja Stop mobbing iz Trebinja.

Merima Spahić iz udruženja Kap iz Sarajeva predstavila je rezultate istraživanja i istakla da je zabrinjavajuća činjenica da čak 18 posto pacijenata ne zanima stanje u njihovim zdravstvenim kartonima.

“Ova analiza je pokazala da građani uglavnom nisu upoznati sa zakonima i načinima ostvarivanja svojih prava. Veliki broj njih ne zna zbog čega bi uopšte tražili uvid u zdravstvene kartone, drugi ne znaju na osnovu kojih zakona mogu da traže ili ostvare ovo pravo. S druge strane, zdravstvene ustanove na zahtjeve za uvid ili prepis medicinske dokumentacije, najčešće postupaju različito. Negdje se prepis medicinske dokumentacije ne naplaćuje, dok se u nekima naplaćuje od 10-34 KM”, rekla je Spahić.

Istovremeno, dodala je, mnoge zdravstvene ustanove nemaju jasne procedure o tome – kome se građani trebaju obratiti za ostvarivanje zakonski zagarantovanih prava, tako pacijenti lutaju od protokola do svog ljekara porodične medicine, prema menadžmentu ustanove, do ambulanti.

“Ono što smo doznali u ovom istraživanu je da se, osim u Tužilaštvu Kantona Sarajevo, procesi protiv ljekara, zdravstvenih ustanova i apoteka vode u tužilaštvima Zapadnohercegovačkog, Tuzlanskog i Unsko-sanskog kantona te u Okružnom tužilaštvu u Trebinju gdje se vodi proces protiv jednog ljekara koji je izdao lažno ljekarsko uvjerenje”, rekla je Spahić.

“Zanimljivo je da građani u Republici Srpskoj često nisu u prilici da izvršile uvid u svoje zdravstvene kartone elektronskim putem, iako je informacioni sistem u IZIS (Integrisani zdravstveni informacioni sistem) plaćen 26 miliona KM. Sistem, u vidu aplikacije često nije funkcionisao, zbog čega su članovi koalicije MAAC uputili dopis u Fond zdravstva i Ministarstvo zdravstva Republike Srpske sa zahtjevom za odgovorima na pitanja vezana za funkcionisanje IZIS-a, a odgovore iz obje institucije nismo dobili”, rekla je Anica Ramić.

Esad Bećirović pravni zastupnik u ovom projektu i član koalicije MAAC iz Doboja rekao je da je ovo istraživanje pokazalo da se često i bez jasnih procedura izbjegava primjena Zakona o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata u Federaciji BiH i Zakona o zdravstvenoj zaštiti Republike Srpske u kojima je jasno definisano da su pacijenti ili njihovi zastupnici, vlasnici medicinske dokumentacije.

Istraživanje možete preuzeti OVDJE

On je istakao da je važno urediti zdravstveni sistem u oba entiteta kroz donošenje novih i izmjena i dopune postojećeg Zakona o pravima pacijenata u Federaciji BiH te donijeti Zakon o pravima pacijenata već se prava pacijenata skromno tretiraju kroz Zakon o zdravstvenoj zaštiti RS.

Bećirović je pozvao građane i pacijente koji žele da izvrše uvid u svoje zdravstvene kartone, a ne znaju kako da to učine, da se obrate udruženju Stop mobbing.