Prezentacijom istraživanja o nasilju u školama obilježen Pink Shirt Day u BiH 2017: “Budi drug, budi cool!”

0
549

U BiH je drugi put obilježen Međunarodni dan prevencije vršnjačkog nasilja u školama, 22.02.2017. sa sloganom “Budi drug, budi cool!”

Udruženje za razvoj društva ‘Kap’ održalo je press konferenciju ispred sarajevske Katedrale gdje su se takođe okupili učenici osnovnih i srednjih škola koji su poslali poruku podrške izgradnji društva bez nasilja.

Udruženje je godinu dana provodilo istraživanje u osnovnim i srednjim školama u BiH na uzorku 7.000 ispitanika. Na anketno pitanje ‘dali su bili žrtve vršnjačkog nasilja’ potvrdno je odgovorila trećina ispitanika. Na osnovu statističkih podataka, nažalost, možemo reći da je svako teće dijete žrtva nasilja u školama, da držimo zatvorene oči i ne prepoznajemo taj problem.

Od ukupnog broja anketiranih učenika koji su izjavili da su doživjeli bilo koju vrstu nasilja (2,359 ili 33,63%), učenici su se u najmanjem broju obratili za pomoć policiji- ukupno 76 učenika/ca ili 3,22%.

Ukupno 488 učenika ili 20,69% zatražilo je pomoć nastavnika i škole, a 1.043 učenika/ce ili 44,21% pomoć roditelja, dok se 752 ili 31,88% učenika/ce koji su bili žrtve nasilja ili trpe nasilje, nisu obratili nikome za pomoć. Na ovo pitanje nije odgovorilo ukupno 5,98% učenika.

Danas je pokrenuta i besplatna online pomoć psihologa za djecu žrtve nasilja u školama.

Ovaj dan je obilježen u više od 100 škola u BiH.

Istraživanje možete preuzeti OVDJE.