Konferencija o pravima pacijenata “Moje pravo”

0
414

U Sarajevu je, na Evropski dan prava pacijenata 18.04.2018. održana konferencija “Moje pravo”.

​Na konferenciji su prezentirani i rezultati istraživanja o efikasnosti sistema rješavanja prigovora i žalbi unutar zdravstvenih ustanova na svim nivoima te o zadovoljstvu pacijenata uslugama u javnim zdravstvenim institucijama s preporukama o unapređenju implementacije Zakona o pravima, obavezama i odgovornosti pacijenata.

U toku prošle godine, u 30 anketiranih zdravstvenih ustanova, pacijenti su uložili ukupno 1.533 žalbe koje se uglavnom odnose na duge liste čekanja za dijagnostičke preglede, nedostatak kadra specijalista, na dostupnost zdravstvene usluge i kvalitet usluge, nedostupnost informacijama putem telefona, nepoštovanje zakazanih termina za pregled, na primjenu esencijalne liste lijekova koju donose kantoni

Također, anketa na uzorku od 2.008 ispitanika pokazala je da 46 posto građana BiH nije zadovoljno uslugama u javnim zdravstvenim ustanovama.

Cilj kampanje jeste informiranje pacijenata i građana o njihovim zakonskim pravima, obavezama i odgovornostima koje imaju tokom boravka u zdravstvenim ustanovama.