Udruženja građana dostavila su Inicijativu građana i pacijenata Federalnom ministarstvu zdravstva

0
403

Predstavnici udruženja za razvoj društva Kap i udruženja građana Stop mobbing, uručili su danas na protokolu Federalnog ministarstva zdravstva oko 2.000 potpisa građana u FBiH koji traže poštivanje zakona koji štite prava pacijenata.

“Naša udruženja su više puta pokušala stupiti u kontakt sa Federalnim ministarstvom zdravstva, zadnji put 17.12.2021. godine kada smo zatražili sastanak sa predstavnicima ove institucije kako bismo im uručili Inicijativu građana i pacijenata i kako bismo razgovarali o teškim kršenjima Zakona o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata u FBIH, ali nikada od njih ne dobijamo nikakve odgovore. Važno nam je da predstavnici ove institucije shvate i razumiju svoju ulogu i funkciju ovog ministarstva u zaštiti prava pacijenata i javnog zdravlja”, rečeno u udruženju Kap.

Inicijativa građana FBiH dostavljena je danas na protokol Federalnog ministarstva zdravstva.

Anica Ramić iz udruženja Stop mobbing rekla je da je “korupcija u zdravstvu visoko izražena, naročito tokom kovid pandemije te da pacijenti ne mogu da ostvare ni najosnovnije usluge u javnom zdravstvu, zbog čega plaćaju privatno zdravstvo. Na taj način, pacijenti dva puta plaćaju zdravstvene usluge. Važno je da građani razumiju da upravo mi plaćamo javno zdravstvo i da moramo da se izborimo za svoja prava”.

Građani FBIH svojim potpisima u Inicijativi traže od Federalnog ministarstva zdravstva da osigura da se provodi Zakon o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata u FBiH.

Podsjećamo, Zakon o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata u FBiH usvojen je 2010. godine, ali se pacijenti svakodnevno žale na njegovu nedovoljnu, a vrlo često i nikakvu primjenu u praksi.

Dosljedna provedba postojećeg Zakona o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata u FBiH, omogućila bi poštivanje odredbi Zakona na čije kršenje se pacijenti najčešće žale, a koji su usko povezani s korupcijom u zdravstvu. Pacijenti se žale da ne mogu ostvariti svoja prava na zdravstvenu zaštitu, posebno u vrijeme pandemije uzrokovane Covid-19 virusom.

Inicijativa/peticija građana i pacijenata kojom traže punu primjenu i poštivanje Zakona o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata u FBiH, potpisivana je Sarajevu, Zenici, Tomislavgradu, Gračanici, Tuzli, Kalesiji, Mostaru, Bihaću, Cazinu i drugim gradovima u FBiH.

Kršenja prava pacijenata i korupcija u zdravstvu, dokumentuju se video svjedočenjima pacijenata koje možete preuzeti u sekciji Multimedija na ovoj web stranici.